Groepen

De club is opgedeeld in 7 niveaus. De verdeling van de leden gebeurt niet aan de hand van de leeftijd, maar aan de hand van het persoonlijk niveau.

Er wordt zoveel mogelijk gestreefd naar een evenwichtige verdeling van de zwemmers over alle banen. Wanneer er in een groep te veel zwemmers zitten, dan gaan de beste over naar de volgende groep. Dit kan op elk moment van het ‘zwemjaar‘ gebeuren.